021-77409038 | کارشناسی فوری 3333385-0912

                               

کار در شرکت لایزر

تجـربه کـار بـا تیمـی مجـرب در محیطـی صمیمی
استخدام در لایزر
آیا می خواهید همکار ما شوید؟

شرکت لایزر برای تکمیل پرسنل خود به دنبال افرادی پر انرژی و با ذهنی خلاق می گردد.اگر پشتکار ، احترام و کار تیمی از خصوصیات شما می باشد و اگر بر خود این باور را دارید که فردی خلاق و پرانرژی می باشید و اگر به غیر از پیشرفت شغلی به فکر پیشرفت شخصیتی نیز هستید لایزر آماده همکاری با شما می باشد. ما بر این باور داریم که موفقیت و پیشرفت فقط با وجود یک تیم خوب ، امکان پذیر می باشد. لطفا برای پیوستن به ما فرم استخدام را پر کنید.