021-77409038 | کارشناسی فوری 3333385-0912

                               

مسئولیت‌های اجتماعی

تمام تلاشمان را می کنیم تا دنیا جای بهتری برای زندگی کردن باشد

ما نسبت به جامعه و محيط خود احساس مسعوليت ميکنيم! به معناي ديگر تمام افراد جامعه به خصوص موسسات و شرکت ها چه خصوصي و چه دولتي نسبت به جامعه مسعول هستند! اين جملات شايد کمي حالت شعار گونه به خود گرفته اند و در دنياي امروز کمتر به آن توجه ميشود، اما مجموعه لايزر با ديدي متفاوت نسبت به مقوله ي مسعوليت اجتماعي نگاه ميکند، ما قطعا بر اين باوريم که تمام افراد اين جامعه نسبت به محيط اطراف و جامعه خود مسعول هستند چرا که هرگونه پيشرفتي حتي در کوچکترين جزء جامعه باعث پيشرفت افراد ديگر و هرگونه شکست بر عکس عمل مي کند، ما ميدانيم که مطمعنا افراد يک جامعه مانند زنجير به يکديگر متصل هستند، به اميد روزي که همه ما نسبت به جامعه و افراد آن احساس مسعوليت کنيم.

مسئولیت اجتماعی لایزر