021-77409038 | کارشناسی فوری 3333385-0912

                               
پشتیبانی و گارانتی خدمات و محصولات

پس از معرفی و فروش یک محصول خوب مهمترین مساله خدمات و پشتیبانی می باشد. لایزر در نظر دارد بعد جدیدی از خدمات و پشتیبانی را به شما مشتری گرامی ارائه دهد.
در این بعد از خدمات پس از اجرای پروژه شما به صورت کاملا رایگان و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای به مدت یک سال از خدمات و سرویس های دوره ای لایزر برخوردار می شوید.
لازم به ذکر است که این خدمات و سرویس ها به صورت کاملا جدا از گارانتی محصولات بوده و برای نشان دادن حسن مشتری مداری ما می باشد.

کلیه محصولات این شرکت دارای ۱۲ الی ۲۴ ماه گارنتی بی قید و شرط می باشد که بـا یک تماس تلفـنی کارشناســان فنی ما در کمتر از ۴۸ ســاعت خدمات مـورد نظر را به شما ارائه می دهند.

گارانتی لایزر